Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Uvolnění z tělocviku od lékaře Tradiční čínské medicíny

Dobrý den,

nerada navštěvuji svou pediatričku a využívám raději kliniky Tradiční čínské medicíny. Chci se zeptat, zda mi může právě paní doktorka tradiční čínské medicíny (mudr.) vystavit částečné uvolnění z tělocviku a může tak působit jako můj ošetřující lékař.

Děkuji.

En99

Odpověď:

Dobrý den,

konkrétní podmínky pro uvolnění z hodin tělesné výchovy jsou stanoveny ve školním řádu, z toho vyplývá, že se mohou na jednotlivých školách odlišovat. To však nic nemění na skutečnosti, že žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy může stvrdit jakýkoli ošetřující lékař, nikoli pouze pediatr. Lékařka centra Tradiční čínské medicíny dle našeho názoru (vysvětleno níže) splňuje podmínky pro výkon lékařského povolání a neměl by tedy existovat žádný právní důvod, který by nějakým způsobem omezoval její způsobilost k vystavení potvrzení o Vaší nezpůsobilosti k účasti na hodinách tělesné výchovy.

Dle § 51 zákona o specifických zdravotních službách stanovuje zdravotní způsobilost k tělesné výchově posuzující lékař, což je lékař se způsobilosti v oboru praktický lékař v oboru všeobecné lékařství. Dle našeho názoru se do této skupiny řadí také centrum Tradiční čínské medicíny, které poskytuje obdobnou péči.

Každý praktikující lékař musí pro výkon svého povolání splňovat požadavky stanovené zákonem o zdravotních službách. Ten v souvislosti se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání (§12 zákona o zdravotních službách) odkazuje na zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

§ 4 tohoto zákona pak stanovuje jako předpoklad pro výkon lékařského povolání absolvování šestiletého prezenčního studia magisterského oboru všeobecné lékařství. Jestliže lékařka centra Tradiční čínské medicíny disponuje titulem MuDr., splňuje tudíž požadavky dané tímto zákonem. Druhý odstavec tohoto ustanovení pak uvádí, co se rozumí výkonem povolání lékaře. Je tím preventivní, diagnostická, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péče podle zákona o zdravotních službách prováděná lékařem. Vzhledem k tomu, že centrum Tradiční čínské medicíny poskytuje služby obdobné službám, které poskytuje klasický obvodní lékař, tedy zejména preventivní a diagnostickou péči, splňuje také tuto zákonnou podmínku. 

Poslední podmínku pro výkon zdravotních služeb je udělení oprávnění k provozu zdravotních služeb krajským úřadem, v jehož obvodu se zdravotnické zařízení nachází, jak stanovuje § 15 odst. 1 písm. a zákona o zdravotních službách. Vzhledem k tomu, že lékařka centra Tradiční čínské medicíny již regulerně ordinuje, předpokládáme, že toto povolení získala a neliší se tak žádným způsobem od klasického obvodního lékaře.

Posudková péče, tedy péče jejímž účelem je zjištění, zda je stav pacienta v souladu s podmínkami pro výkon povolání nebo jiných činností, je považována za poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, jak stanovuje § 5 odst. 2 tohoto zákona. Jestliže je lékařka centra Tradiční čínské medicíny oprávněna k poskytování zdravotních služeb, je oprávněna Vám vystavit také potvrzení o uvolnění z hodin tělesné výchovy.

Pokud byste se v rámci Vaší školy přesto setkala s odmítavým postojem, doporučujeme Vám kontaktovat školského ombudsmana, který se zabývá stížnostmi souvisejícími s danou problematikou. Informace o podávání stížností naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

13.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS