Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ukončení PN a žádost o prodloužení podpůrčí doby

Od 12/2016 jsem v pracovní neschopnosti, zároveň jsem souběžně vedena na úřadu práce, v 9/2017 mi skončila podpůrčí doba pro výplatu nemocenské, já podala žádost o prodloužení, prodloužení mi poskytli do 30.11.2017. Moje praktická lékařka, která mi neschopenku vystavila mi sdělila, že neschopenku musí ukončit, kvůli posudkové lékařce, která jí to nařídila, já jsem ale stále v péči psychologa, mám nedokončenou léčbu, objednaná jsem k psychiatrovi a je mi doporučena medikace, můj psychický stav není dobrý na to, abych nastoupila do nové práce a mají probíhat vyšetření.....nesouhlasila jsem s ukončením neschopenky, ale Mudr, trvala na svém, a že pak se mohu odvolat proti rozhodnutí o ukončení podpůrčí doby...jak a kde se mohu bránit proti ukončení neschopenky, a pokud ji proti mé vůli ukončila, lze žádat o prodloužení podpůrčí doby ? Děkuji. 

alisia

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká prodloužení podpůrčí doby nemocenské a nedobrovolného ukončení neschopenky. Proti jednání Vaší posudkové lékařky se můžete bránit. Opravným prostředkem proti posudku ošetřujícího lékaře, se kterým nesouhlasíte, je návrh na přezkoumání lékařského posudku, § 46 a násl. zákona o specifických lékařských službách.  Návrh by měl obsahovat Vaše argumenty o nevhodnosti ukončení dočasné pracovní neschopnosti a jej nutné podat do 3 dnů od ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Ve Vašem případě tak zřejmě již bohužel uplynula lhůta pro podání takového návrhu. 

Doporučovali bychom Vám proto jinou alternativu, a to prodloužení dočasné pracovní neschopnosti jiným lékařem. Ošetřující lékař je podle zákona o nemocenském pojištění poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní, lůžkovou či rehabilitační péči. Z toho vyplývá, že se s žádostí o vydání posudku o dočasné pracovní neschopnosti můžete obrátit také na specialistu.

Jestliže Vám tedy Vaše ošetřující lékařka dočasnou pracovní neschopnost ukončila, je možné navštívit jiného lékaře, který Vám vystaví nové rozhodnutí o vzniku DPN. Posudek Vašeho bývalého ošetřujícího lékaře v takovém případě není relevantní.

Ve Vašem případě je dále nutné rozlišit termíny DPN a podpůrčí doba. Podpůrčí doba začíná 22. dnem pracovní neschopnosti a trvá nejdéle 380 dní ode dne vzniku DPN. Do této doby se počítají i doby předchozích pracovních neschopností. Po uplynutí podpůrčí doby můžete požádat o její prodloužení. Na prodloužení však není právní nárok a přiznává se ve výjimečných případech. Dle Vámi uvedených informací se domníváme, že momentálně nárok na prodloužení podpůrčí doby nemáte. Pokud by Vám byla dočasná pracovní neschopnost opětovně přiznána novým ošetřujícím lékařem, nemělo by to vliv na podpůrčí dobu v případě, že jste v mezidobí nic neodpracovala. Vaší možností je tak znovu zažádat o prodloužení podpůrčí doby u příslušné správy sociálního zabezpečení.

Situace by byla odlišná, pokud byste v mezidobí něco odpracovala. Podle § 26 zákona o nemocenském pojištění stanovuje maximální délku podpůrčí doby na 380 dní, dále také stanovuje nutnost opracovat alespoň 190 dní pro vznik dalšího plného nároku na nemocenskou. Pokud byste tedy po skončení minulé podpůrčí doby odpracovala 190 dní, měla byste znovu nárok na plných 380 dní výplaty nemocenské. V případě, že byste mezi dvěma pracovními neschopnostmi odpracovala kratší dobu, než je oněch uvedených 190 dní, bude se Vám podpůrčí doba krátit. Výpočet výsledné doby výplaty nemocenské provedete tak, že si vezmete posledních 380 kalendářních dní před vznikem nové pracovní neschopnosti a zjistíte, na kolik z těchto dní připadaly předchozí pracovní neschopnosti. Výsledný počet dní poté odečtete od těch 380 dní, po které by Vám nemocenské náleželo normálně. Zjednodušeně, pokud odpracujete 30 dní, budete mít nárok na 30 dní nové nemocenské.

Z Vámi uvedených informací však nevyplývá, že by se Vás taková situace týkala. V takovém případě Vám tedy nezbývá než opětovně zažádat o prodloužení výplaty podpůrčí doby, jakmile bude opětovně rozhodnuto o Vaší DPN.

Další možností je poté zažádání o invalidní důchod. Více informací o podávání žádostí o invalidní důchod naleznete například zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

18.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS