Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ukončení neschopenky

Dobrý den,

chtěl bych se u Vás zeptat, jestli mi může lékař ukončit neschopenku i když jsem stále nemocný? Byl jsem 3 měsíce léčen na neurologii, potom mi paní doktorka napsala, že mám cvičit a jít na kontrolu za 3 měsíce, že moje záda se jen tak nevyléčí. Následně mi obvodní lékařka dělala vyšetření krve a moči - výsledky byly špatné a nasadili mi antibiotika. Ve čtvrtek mi lékařka řekla, že mám dobrat antibiotika na 14 dnů a ukončila mi neschopenku. Mluvil jsem s doktorkou z neurologie a ta řekla, že nechápe, proč mi neschopenka byla ukončena, když nejsem zdravý. To znamená, že jsem stále nemocný, beru antibiotika, záda se nevyléčily a já mám jít do práce, co teď? Může obvodní lékařka ukončit neschopenku bez konzultace s odborníkem, ke kterému mě poslala?


 


Odpověď:

Dobrý den,

nejprve bychom uvedli, že jsme pouze právní poradnou, která ve svém týmu nemá lékaře. Nejsme proto schopni Vaši situaci posoudit z medicínského hlediska a rozhodnout, zda byly dány důvody pro ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN). 

Otázka ukončování DPN je upravena zákonem o nemocenském pojištění. Ten stanoví, že o vzniku i ukončení DPN rozhoduje ošetřující lékař. Není proto potřeba, aby se radil s odborníkem. Zároveň nic nebrání tomu, aby následně odborník také rozhodl o vzniku DPN. Jestliže se Váš odborný lékař (neurolog) domnívá, že jsou dány důvody pro DPN, ať o jejím vzniku rozhodne on. Pokud by toto rozhodnutí vydal ke dni následujícímu po dni, v němž došlo k ukončení DPN, pak by se ze zákona jednalo o pokračování předchozí DPN a Vy byste pokračoval v pobírání nemocenských dávek. V opačném případě by se totiž jednal o novou DPN, která by opět podléhala režimu, kdy první tři dny náhrada mzdy nenáleží, od 4. do 14. dne pak poskytuje náhradu zaměstnavatel a od 15. dne by Vám pak náleželo nemocenské. V dotaze uvádíte, že Vám DPN byla ukončena ve čtvrtek, znamená to tedy, že pokud by Vám neurolog vystavil neschopenku od pátku, pak by se jednalo o pokračování. Lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že DPN vznikla dříve, a to až o 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, pokud by se jednalo o více než 3 dny, pak tak může také učinit, ale jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře.

Další část Vašeho dotazu se týká důvodů, pro které může dojít k ukončení DPN. Zákon v §59 vymezuje v jakých případech může lékař rozhodnout o ukončení DPN. Jedná se zejména o zjištění, že se pojištěncův zdravotní stav zlepšil natolik, že je již schopen vykonávat dosavadní pojištěnou činnost. Dále může lékař rozhodnout o ukončení DPN, jestliže uplynulo 180 dní jejího trvání a pojištěncův zdravotní stav je stabilizovaný. Přičemž za stabilizovaný se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na určité úrovni zdraví a pracovní schopnosti a který další léčení již podstatně nemůže ovlivnit. Z uvedeného vyplývá, že DPN se zpravidla ukončí, pokud se zdravotní stav pacient zlepší natolik, že je schopen vykonávat dosavadní pracovní činnost. Případně pokud DPN trvá více než 180 dní, pak je možné ji ukončit i když je stav pacienta pouze stabilizovaný. 

Pokud se Vás výše uvedené netýká a domníváte se, že DPN neměla být ukončena, pak máte možnost se bránit. V souladu se zákonem o specifických zdravotních službách můžete podat návrh na přezkum tohoto rozhodnutí. Lhůta pro podání činí 3 pracovní dny ode dne předání rozhodnutí a podává se k tomu lékaři, který jej vydal. O možnosti podat návrh na přezkum jste byl jistě v rozhodnutí o ukončení DPN poučen, včetně uvedení lhůt pro jeho podání. Pokud jste jej v zákonné lhůtě podal, pak lékař má následující možnosti: buď Vám vyhoví a rozhodnutí zruší nebo do 5 pracovních dnů Váš návrh postoupí spolu se všemi potřebnými údaji příslušnému správnímu orgánu, který situaci posoudí. 

Jestliže jste návrh na přezkum podat nestihl a myslíte si, že ukončení DPN nebylo oprávněné, pak máte také možnost podat na lékařku stížnost. Více o podávání stížností najdete na našich internetových stránkách zde.

Pro shrnutí bychom uvedli následující: O vzniku a ukončení DPN rozhoduje ošetřující lékař. Neschopenku Vám tak může vystavit jednak Váš praktický lékař, ale i specialista. V případě, že Vám tedy praktická lékařka neschopenku ukončila, nic nebrání tomu, aby o vzniku nové rozhodl neurolog. Pokud tak stihne učinit k následujícímu dni po ukončení, pak se na novou DPN hledí jako na pokračování. Znamenalo by to, že byste nadále pobíral nemocenské. Pokud by tak učinil k pozdějšímu datu bude se jednat o novou DPN a nemocenským dávkám bude od 4. dne DPN předcházet náhrada mzdy ze strany zaměstnavatele. V rozhodnutí o ukončení DPN je lékař limitován zákonnými důvody. Nejčastěji je DPN ukončena poté, co lékař zjistí zlepšení zdravotního stavu a obnovení pracovní schopnosti. Výjimkou je situace, kdy DPN trvá více než 180 dní, zde může lékař po 180. dni DPN ukončit také pokud je zdravotní stav pacienta stabilizován. Pokud pacient s rozhodnutím o ukončení DPN nesouhlasí, pak má možnost ve lhůtě 3 pracovních dnů podat návrh na přezkum. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

28.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS