Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ukončení nemocenské i přes nedokončenou léčbu II.

Děkuji za odpověď na dotaz, který jsem Vám již poslal. Byl jsem poslán k posudkové lékařce, aby rozhodla, co dále. Bez jakéhokoli dotazu na mé obtíže, které přetrvávají v průběhu pokračující léčby a dalších odborných vyšetření, která musím podstoupit, napsala do zdravotní karty, ať požádám o status osoby se sníženou pracovní schopností a že se musí ukončit pracovní neschopnost. Pro závodní lékařku je to nařízení vyššího orgánu, které musí splnit, jinak následují sankce. Pokuta od 10.000 – 100.000 Kč. Přestože nesouhlasí, zná můj zdravotní stav, ukončuje pracovní neschopnost - musí poslechnout nadřízený orgán. Odvolání na rozhodnutí posudkové lékařky bylo posláno i na vyšší orgány jí nadřízené. Zamítnuto s odůvodněním, že postupovala v rámci zákona.

Nikdo nerozumí jedné věci. Jestliže posudková lékařka napíše do zdravotní karty, že se  musí ukončit pracovní neschopnost, je to doporučení a tím je krytá proti případnému odvolání? ZÁROVEŇ je to nařízení pro ošetřujícího lékaře, který je nemůže porušit a musí pracovní neschopnost ukončit? Jako člověk neznalý takových kliček v zákonech a nařízeních, jsem pouze jeden z mnoha, kterého to potkalo. Odnáší to pouze pacient? Budu vděčen za každou radu, názor, pomoc. Každý nemá na právníka a zároveň jsem asi jeden z mála, který musel dobrovolně ukončit pracovní poměr, aby se mohl dále léčit. Podle rozhodnutí posudkové lékařky jsem zdráv, přestože nemohu vykonávat jakoukoli práci.

Odpověď:

Dobrý den,

posudkový lékař jakožto odborný pracovník okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) posuzuje zdravotní stav pacienta ve dvou případech.

V prvním případě pokud skončila maximální přípustná podpůrčí doba (podrobnosti najdete v odpovědi na původní dotaz "Ukončení nemocenské i přes nedokončenou léčbu" ze dne 14. 5. 2009) a pacient sám požádá o její prodloužení, jestliže očekává, že se v krátké době bude moci zase vrátit k výkonu práce. Takové prodloužení závisí na uvážení OSSZ, která použije pro své rozhodnutí jako odborný podklad posudek posudkového lékaře, který pro ni není právně závazný.

Podle znění Vašeho dotazu však nastal nastal případ druhý. Správa sociálního zabezpečení je oprávněna prostřednictvím svých posudkových lékařů kontrolovat správnost posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti. Tyto posudky nejsou samostatným rozhodnutím a nelze se proti nim nijak odvolat, to je možné až vůči rozhodnutím vydaným na jejich základě. Z právního hlediska posudky nejsou závazné pro ošetřujícího lékaře, který rozhoduje o ukončení pracovní neschopnosti. Vzhledem k obavám lékaře z možnosti uložení pokuty v určitých případech však mají poměrně značnou faktickou autoritu. Pokutu až do výše 100.000 Kč je totiž možné uložit zdravotnickému zařízení nebo lékaři, jestliže v období jednoho roku nerozhodne ve třech případech o ukončení neodůvodněné dočasné pracovní neschopnosti a o ukončení musela tudíž rozhodnout OSSZ. OSSZ není při tomto rozhodování vázána posudkem posudkového lékaře, nicméně v praxi rozhoduje převážně na jeho základě. Domníváme se, že fakticky by Vaší lékařce v případě nerespektování názoru posudkové lékařky a neukončení pracovní neschopnosti pokuta neměla hrozit, protože podle Vámi uvedených informací se zjevně nejedná o neodůvodněnou dočasnou pracovní neschopnost, ale o odůvodněnou na základě medicínských důvodů a vyšetření zdravotního stavu.

Jestliže Vaše ošetřující lékařka rozhodne na základě doporučení posudkové lékařky o ukončení pracovní neschopnosti, je možné se proti tomu bránit do tří dnů ode dne obdržení rozhodnutí návrhem na jeho přezkoumání. Ten je třeba podat  prostřednictvím ošetřujícího lékaře k vedoucímu zdravotnického zařízení. Pokud lékař nemá vedoucího, podává se návrh přímo ošetřujícímu lékaři. Jestliže vedoucí případně přímo ošetřující lékař návrhu nevyhoví, postoupí jej do pěti dnů orgánu, který zdravotnické zařízení zřídil nebo registroval, pravděpodobně krajskému úřadu.

Vaše Férová nemocnice

12.6.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS