Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stížnost na posudkovou lékařku

Dobrý den,

prosím mám dotaz.
Je snad normální, že posudková lékařka úplně ignoruje zprávy od ošetřujících lékařů a napíše zdravotní posudek na člověka, kterého v životě neviděla? Nebo jak jinak si vysvětlit. že jsem byl pozván k posudkové kontrole a posudková lékařka mě předala již napsanej posudek na můj zdravotní stav, aniž se na mne podívala a po přečtení jejího posudku jsem zjistil, že tam je napsán úplnej opak než ve zprávách od ošetřujících lékařů. Budu podávat odvolání proti zamítnutí invalidního důchodu, ale chci se zeptat, zda a u koho si mohu stěžovat na postup té posudkové lékařky.

Jarda

Odpověď:

Dobrý den,

posudkový lékař nemá povinnost vyšetřit osobu, o níž má být vydán lékařský posudek. Z dotazů jiných tazatelů víme, že postup posudkových lékařů, který popisujete, je častý.

Do 10 pracovních dnů od prokazatelného doručení posudku můžete podat návrh na jeho přezkoumání, a to poskytovateli, který posudek vydal. Podáte-li návrh na přezkum ve lhůtě, bude Vám vydán revizní posudek – ovšem posudkoví lékaři opět nebudou mít povinnost Vás vyšetřit. Toto je jeden z nedostatků zákona.

Je-li jediným nedostatkem posudkového řízení, že Vás lékařka nevyšetřila, tak nedošlo z její strany k pochybení. Jestli se k Vám chovala hrubě nebo nevhodně, tak si na její chování můžete. Na chování a postup posudkové lékařky si samozřejmě můžete stěžovat (i pouze na to, že Vás nevyšetřila). Stížnost můžete směřovat na Odbor posudkové služby MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. Dále můžete poslat stížnost nadřízenému posudkové lékařky – vedoucímu příslušné lékařské posudkové služby a dát o jejím postupu např. na vědomí České správě sociálního zabezpečení.

Vlastnoručně podepsanou stížnost Vám doporučujeme poslat doporučeně poštou. Máte-li ověřený elektronický podpis, můžete stížnost poslat do datové schránky institucí.

V stížnosti, prosím, uveďte:

1.  Kdy probíhalo řízení, jméno lékařky - „Vážený pane doktore, obracím se na Vás se stížností na posudkového lékaře OSSZ ve …….. MUDr. …….. Dne ……. mi (doporučeně) přišla pozvánka k řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidního důchodu, a to na …….2014 v …..... hod., s sebou jsem měl ještě přinést ….“

2.    Jak probíhalo posouzení – „Když jsem přišel do místnosti, tak už na mě čekaly vyhotovené posudky, které jenom čekaly na podpis. Když jsem si je přečetl, tak jsem zjistil, že jsou zcela v rozporu s mými předchozími lékařskými zprávami. Řekl jsem to posudkové lékařce a ona ….“

3.     Momentální stav – „Jsem pořád v dočasné pracovní neschopnosti v péči ……“

4.     Proti čemu stížnost směřuje – „Moje stížnost nesměřuje k rozhodnutí o nepřiznání invalidity, proti kterému se případně odvolám, ale proti chování a postup lékařky, protože bylo zcela neprofesionální. Státní úředník placený z peněz daňových poplatníků by si měl počínat mnohem odborněji.“

5.     Konečné informace - "Obrátil jsem se na Vás jako na nadřízeného MUDr. ….. a přepokládám, že sjednáte nápravu, aby s nemocnými lidmi nejednala přezíravým způsobem. Tento dopis posílám i dalším institucím viz. níže, aby se dozvěděly jaké zaměstnává ČSSZ úředníky. Očekávám, že mě vyrozumíte, jak byla moje stížnost vyřízena. Děkuji, podpis"

Vaše Férová nemocnice

1.4.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS