Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pracovní neschopnost po rodičovské dovolené

Dobrý den, prosím poraďte mi. Jsem na mateřské dovolené s dítětem do 4 let věku. Čtyři roky dovrší dítě v prosinci 2009. Zaměstnavatel mi místo drží do 4 let. Pokud v prosinci nenastoupím, ale předám zaměstnavateli pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství (druhé dítě), mám právo pobírat v době pracovní neschopnosti nějaké peníze či nikoli? A jak je to s mateřskou? Pracovala jsem u tohoto zaměstnavatele před prvním těhotenstvím 362dnů. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

mateřská dovolená je doba, kdy žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství a kdy z důvodu těhotenství, porodu a šestinedělí nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Na mateřskou dovolenou se nastupuje v období od počátku osmého do počátku šestého týden před očekávaným dnem porodu, standardně se tato dávka nemocenského pojištění pobírá celkem 28 týdnů (u dvojčat 37 týdnů).

Naproti tomu rodičovská dovolená je volno, které je povinen zaměstnavatel poskytnout zaměstnankyni nebo zaměstnanci na jejich žádost. Rodičovská dovolená se poskytne maximálně do dosažení věku 3 let u dítěte. Pak nárok na rodičovskou dovolenou zaniká a zaměstnankyně si musí požádat o poskytnutí neplaceného volna, aby mohla dále pečovat o dítě. Záleží na zaměstnavateli, zda žádosti vyhoví. Pravděpodobně tedy nyní nejste na mateřské, ani rodičovské dovolené, ale na neplaceném volnu.

Nárok na nemocenské (v době pracovní neschopnosti i z důvodu rizikového těhotenství) vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění nebo v době přerušení pojištění. Přerušením pojištění se myslí právě rodičovská dovolená nebo neplacené volno. Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným. Nemocenské se však nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. To znamená, že pokud jste podle dohody se zaměstnavatelem měla být doma s dítětem od jeho tří do čtyř let na neplaceném volnu a zároveň Vám v této době vznikne pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství, nemáte na nemocenské nárok. Nárok by Vám vznikl v případě, pokud byste chodila do práce.

Nárok Vám však vznikne na peněžitou pomoc v mateřství, přičemž podmínkou nároku na je účast pojištěnky na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství se započítává též doba přerušení pojištění, tedy i neplacené volno.

Pro bližší informace ohledně dávek nemocenského pojištění a peněžité pomoci v mateřství se prosím obraťte na správu sociálního zabezpečení, pro informace o rodičovském příspěvku na orgán státní sociální podpory.

Vaše Férová nemocnice

19.5.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS