Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Posudkový lékař

Může si posudkový lékař, když nepatřím k jeho klientele, bez mého souhlasu kopírovat mou dokumentaci, čmárat do ní a popisovat?

ivima

Odpověď:

Dobrý den,

do Vaší zdravotnické dokumentace smí bez vašeho souhlasu nahlížet jiný lékař, ale pouze pokud k tomu má ze zákona důvod. Například může jít o přezkoumání lékařského posudku pro zdravotní pojišťovny, soudní účely, získání statistických údajů atd. K tomu si může pořídit výpis nebo kopii dokumentace. Ale vše jen v nutném rozsahu. (podrobné info najdete v §65 odstavci (2) zákona 372/2011 Sb.)

Pro shrnutí: měl-li druhý lékař zákonný důvod, pochybení se nedopustil. Připomínáme, že v každém případě zůstávají informace důvěrné a lékař je vázán mlčenlivostí.

A teď k tomu čmárání a popisování. Každý zápis do dokumentace musí být opatřen datem a podpisem toho, kdo jej provedl. Opravy se provádí jako nový zápis a původní zápis musí zůstat čitelný. (odstavec (3) a (4) §54 zákona 372/2011 Sb.) Posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posudkovým lékařem je součástí zdravotnické dokumentace. V písemném vyhotovení posudku je možné dělat opravy zřejmých nesprávností, které ale nemění jeho závěr. O opravě vás ovšem musí lékař informovat (konkrétně §43 odstavec (6) zákona 373/2011 Sb.). Pokud Vás o opravách neinformoval, dopustil se pochybení.

V případě nejasnosti se nebojte požádat lékaře o vysvětlení. Je povinen vám vše zodpovědět. Pokud se vám nedostane uspokojivého vysvětlení, máte možnost podat stížnost. Je však vhodné si nejprve vyžádat kopii dokumentace a poradit se s odborníkem. Podrobnosti naleznete na našich stránkách v tomto odkazu.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

22.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS