Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

podpurčí doba při nemocenské

Dobrý den,

jak mám prosím postupovat - 25.11.2017 mi končí podpůrčí doba v nezaměstnanosti. Česká správa sociálního zabezpečení přijala moji žádost na prodloužení této doby dne 19.11.2017 a doposud nepřišlo vyjádření. Vůbec nevím, jak mám postupovat vůči zaměstnavateli, chápu to tak, že od 26.11. již nejsem v práci omluvena? Jsem po onkologickém léčení krku a do práce nejsem schopna nastoupit.


Děkuji

tmn

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká podpůrčí doby u nemocenského pojištění. 

Podpůrčí doba je dobou, po kterou náleží dočasně práce neschopnému nemocenská dávka. Začíná běžet 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) a trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku DPN. Po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí správy sociálního zabezpečení.

Je tak potřeba rozlišit pojmy dočasná pracovní neschopnost a nemocenské. Nemocenské je dávkou, která se nemocnému vyplácí po výše uvedenou podpůrčí dobu. Přičemž dočasná pracovní neschopnost slouží jako jakási omluvenka zaměstnance proto, že se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nenachází v zaměstnání.

Uplynutí podpůrčí doby má tedy vliv pouze na nemocenské dávky. Dočasná pracovní neschopnost trvá a Vaše nepřítomnost je u zaměstnavatele omluvena.

Píšete, že jste si požádala o prodloužení podpůrčí doby. O tom rozhoduje správa sociální zabezpečení, přičemž podpůrčí dobu lze prodloužit vždy na 3 měsíce až do její maximální délky, která činí 350 dní. Příslušný orgán správy sociálního zabezpečení má 30 dní na to, aby vydal rozhodnutí o tom, zda podpůrčí dobu prodlouží nebo ne. V případě, že tak učiní, Vám bude dávka nemocenského nadále vyplácena. Pokud ale rozhodne o tom, že podpůrčí dobu neprodlouží, zároveň také rozhodne o ukončení DPN.

V případě, že bude DPN ukončena, znamenalo by to, že již u zaměstnavatele omluvena nebudete. Musela byste tedy do práce nastoupit. Ze znění dotazu ale vyplývá, že jste s největší pravděpodobností pozbyla způsobilost dlouhodobě vykonávat svou dosavadní práci. Zaměstnavatel by Vás tak, v souladu se zákoníkem práce, musel převést na práci jinou. Takovou, která by byla vhodná vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu. Mohl by Vám, ale také dát výpověď. Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti je totiž jedním z výpovědích důvodů stanovených zákoníkem práce.

Pokud se ale nepředpokládá, že se Váš zdravotní stav v blízké době zlepší a Vy byste opět byla schopná se vrátit do zaměstnání. Máte možnost požádat si o invalidní důchod. 

Doporučujeme Vám tedy vyčkat na rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o tom, zda Vám bude podpůrčí doba prodloužena nebo ne. Případné neomluvené absence u zaměstnavatele se bát nemusíte. Absence je totiž omluva v režimu dočasné pracovní neschopnosti. Ta trvá až do doby než někdo rozhodne o jejím ukončení. Vyčkejte tedy na rozhodnutí, které rozhodne o tom, zda Vám nemocenské bude nadále vypláceno, nebo že DPN končí. Zvážit můžete také podání žádosti o invalidní důchod.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

22.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS