Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Podpůrčí doba a invalidní důchod

Dobrý den,

mám po operaci ploténky. Trpím velkými bolestmi zad a levé nohy. V září mě z práce propustili, i když jsem měla pracovní neschopnost. Žádala jsem si o invalidní důchod v listopadu a ten mi byl přiznán 22.11.2017 2.stupně. Na tuto diagnózu mi skončila PN 18.2.2018. Podle ustanovení §38 mi invalidní důchod 2.stupně přiznali 16.2.2018. Nechápu, od kdy tedy se mi počítá nárok na důchod. Mám bolesti, nemůžu jít do práce, trpím pooperačními depresemi, a proto mi byla vystavena nová pracovní neschopnost od 16.2.2018 na jinou diagnózu. Po uplynutí podpůrčí doby dnem 18.2.2018 mi náleží výplata nemocenského za období od 19.2.2018 do 18.4.2018. Chtěla jsem se zeptat jestli můžu žádat o prodloužení podpůrčí doby a do kdy mám termín abych to stihla podat? Kdo mi vlastně bude vyplácet dávky (PN nebo ID) nebo se musím hlásit na úřadu práce?


Děkuji za odpověď. 

Martina

Odpověď:

Dobrý den, 

invalidní důchod je přiznán osobě po splnění podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění. O jeho přiznání se rozhoduje na základě podané žádosti. Mezi podmínky pro přiznání patří mimo jiné invalidita. Tu posuzuje posudkový lékař příslušné okresní správy sociálního pojištění (dále jen OSSZ). Na základě tohoto posouzení pak OSSZ rozhoduje o přiznání invalidního důchodu a vydá rozhodnutí o tom, zda je invalidní důchod přiznán nebo ne. 

Ze zákona o nemocenském pojištění vyplývá, že dočasná pracovní neschopnost (DPN) končí 30. dnem následujícím po dni, v němž byla osoba uznána posudkem OSSZ za invalidní. Jestliže tedy bylo rozhodnuto o tom, že se Vám invalidní důchod přiznává od 22.11.2017, pak Vám měla být DPN ukončena k 22.12.2017. §38, který v dotaze uvádíte, vymezuje pouze obecné podmínky pro přiznání invalidního důchodu, nikoliv způsob určení dne, od něhož invalidní důchod náleží. Rozhodující je tedy to, co máte uvedeno v rozhodnutí OSSZ. Od následujícího dne se totiž ze zákona počítá 30 dní, po jejichž uplynutí DPN končí. To, že lékař v rozporu s uvedeným ustanovením ukončil DPN k jinému dni (Vámi uváděný den 18.2.2018) nemá žádný vliv. 

Po dobu, po kterou jste pobírala na danou diagnózu nemocenské dávky, Vám invalidní důchod ze zákona nenáleží. Současně totiž nelze pobírat ze stejného důvodu, jak nemocenské, tak i invalidní důchod. Vyplatí se Vám tedy pouze nemocenské za zbývajících 30 dní, než dojde k u končení DPN, a následovat pak bude vyplácení invalidního důchodu.

Ve znění dotazu dále uvádíte, že Vám vznikla nová DPN od 16.2.2018 pro jinou diagnózu, a ptáte se, jak to bude s vyplácením dávek. Nejprve bychom uvedli, že je potřeba rozlišovat pojmy DPN a nemocenské. Dočasná pracovní neschopnost je stav, kdy z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nemůže osoba vykonávat pracovní činnost. Zatímco nemocenské je dávkou, která se nemocnému vyplácí po podpůrčí dobu. Jedná se tak o dva rozlišné a nezávislé instituty. Osoba tak může být uznána dočasně práce neschopnou, aniž by měla nárok na nemocenské dávkyNárok na nemocenské dávky má pak osoba, která je účastna na nemocenském pojištění. V takovém případě, by osoba pobírala, jak invalidní důchod, tak i nemocenské. 

Podpůrčí doba v případě invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně je stejná jako u osob, které důchod nepobírají. V souladu se zákonem o nemocenském pojištění tak trvá nejdéle 380 dní ode dne vzniku DPN. Po jejím uplynutí se dávky vyplácí pouze na žádost pojištěnce. O této žádosti rozhoduje OSSZ. Žádost lze podat každé 3 měsíce až do uplynutí její maximální délky, která činí 350 dní. Podat žádost si tak musíte před uplynutím 380. dne trvání podpůrčí doby, přičemž na rozhodnutí má OSSZ 30 dnů. Je proto vhodné podat žádost zhruba měsíc před uplynutím podpůrčí doby. 

Nyní k otázce vyplácení dávek. Otázka, zda lze současně pobírat invalidní důchod i nemocenské pro tutéž diagnózu, již byla zodpovězena výše. V případě, že se však nemocenské týká jiné diagnózy, pak máte nárok na vyplácení obou dávek současně. Avšak pouze v případě, kdy splňujete podmínky nároku na nemocenské, jak již bylo uvedeno výše. Pak Vám přijde, jak invalidní důchod, tak i nemocenské. 

Vaše poslední otázka se pak týká evidence na úřadu práce. Ze zákona o zaměstnanosti vyplývá, že uchazečem o zaměstnání se nemůže stát osoba v době, kdy je uznána dočasně práce neschopnou. Za trvání DPN Vás tak do evidence nezařadí. Jedinou možností je tak ukončení DPN. Na úřadu práce proto evidována být nemusíte. Zdravotní pojištění za Vás jako za osobu pobírající invalidní důchod hradí stát.

Pro shrnutí bychom uvedli následující: V rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu uvede OSSZ den, od něhož je osoba invalidní. Ode dne následujícího po takto stanoveném dni se počítá 30 dní, po jejichž uplynutí je ukončena dočasná pracovní neschopnost. Po dobu trvání DPN se vyplácí nemocenské a následně po jejím ukončení pak důchod. Současné pobírat obě dávky pro tutéž diagnózu nelze. Během pobírání invalidního důchodu je možné, aby vznikla DPN vážící se na jinou diagnózu. DPN a nemocenské jsou dva zcela odlišné pojmy. Pro přiznání nemocenských dávek je tak navíc nutné splňovat podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění. V dotaze uvádíte, že jste v září dostala výpověď, pokud jste se nestala zaměstnankyní jinde nebo se nemocenského pojištění neúčastnila dobrovolně, pak Vám nárok na tyto dávky nevznikne a budete pobírat pouze invalidní důchod. Úřad práce Vás v době trvání DPN do své evidence nezařadí. Není však důvod, proč byste se na ÚP musela hlásit. Zdravotní pojištění za Vás v době, kdy pobíráte invalidní důchod, hradí stát.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

 

28.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS