Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nástup na neschopenku

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a po návratu do práce dostanu výpověď pro nadbytečnost. Mám rozepesané rehabilitace a budu muset na pracovní neschopnost. Z čeho se mi bude vypočítávat?

Veronika

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká dočasné pracovní neschopnosti po rodičovské dovolené a výše nemocenských dávek. 

Během dočasné pracovní neschopnosti přísluší v době prvních 14. dní jejího trvání náhrada mzdy ze strany zaměstnavatele. Přičemž první 3 dny se tato náhrada neposkytuje. Od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti má pak zaměstnanec nárok na nemocenské dávky, které vyplácí okresní správou sociálního zabezpečení. 

Náhrada mzdy činí v souladu se zákoníkem práce 60% průměrného výdělku, který se upraví obdobným způsobem jako v případě výpočtu nemocenských dávek. Tento postup naleznete v zákoně o nemocenském pojištění

Dle tohoto zákona činí nemocenské 60% denního vyměřovacího základu. Přičemž denní vyměřovací základ se určí tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. A právě rozhodného období se týká Váš dotaz. 

Rozhodným obdobím je totiž období 12 kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž došlo ke vzniku pracovní neschopnosti. V tomto rozhodném období mohou ale být i tzv. vyloučené dny. Mezi ně patří právě i mateřská dovolená. V takovém případě by se rozhodné období o vyloučené dny snížilo.

Ve Vašem případě je ale situace trochu jiná, protože v rozhodném období jsou pouze vyloučené dny. A tak bude pro účely výpočtu považováno za rozhodné období kalendářní rok předcházející nástupu na mateřskou dovolenou. Musí se však jednat o rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem, pokud je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž bude možné vydělit vyměřovací základ. Zjednodušeně řečeno rozhodným obdobím pro určení nemocenského, bude ve Vašem případě posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou. 

Z příjmu, který jste v tomto období dosahovala, pak bude stanoven průměrný výdělek, z něj pak vyměřovací základ a za pomoci úpravy dle tzv. redukčních hranic se vypočítá přesná výše nemocenského. Jedná se o poměrně složitý postup výpočtu, nicméně ve Vašem případě je podstatné, že se tento výpočet bude odvíjet od výdělku, kterého jste dosahovala ve svém zaměstnání před nástupem na mateřskou dovolenou. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS