Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Může zaměstnavatel vyžadovat informaci o Vašem zdravotním stavu každý měsíc?

Dobrý den, může zaměstnavatel po Vás vyžadovat informaci o Vašem zdravotním stavu každý měsíc? Nahlásila jsem řádně že jdu na operaci.

Eliška

Odpověď:

Dobrý den, 

k Vašemu dotazu ohledně poskytování informací o zdravotním stavu zaměstnavateli, lze uvést následující.

Poskytování informací o zdravotním stavu zaměstnavateli, je v zákoníku práce uvedeno na několika místech. Příkladem může být poskytování informací před vznikem pracovního poměru či naopak v jeho průběhu. Právě druhá zmíněná situace se týká Vašeho dotazu.

Poskytování informací zaměstnavateli je uvedeno v § 316 odst. 4 zákoníku práce. Zde se uvádí, že zaměstnavatel nemůže vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisí s výkonem práce. Jde například o informace týkající se těhotenství, rodinných poměrů, sexuální orientace, náboženského vyznání, členství v politické straně apod. Je ovšem důležité dodat, že tento zákaz neplatí v případech, kdy je vzhledem k povaze sjednané práce nutné, aby zaměstnavatel o určitých skutečnostech věděl (zejména informace týkající se zdravotního stavu). Zákoník práce totiž říká, že zaměstnavatel nesmí určitým osobám přidělovat určité práce. Jako příklad lze uvést těhotenství a výčet prací, které těhotným ženám nesmí být přidělovány. V případě, že by zaměstnavatel přiděloval práci zaměstnanci v rozporu s touto povinností, hrozila by mu sankce až do výše 1.000.000,- Kč dle zákona o inspekci práce.

Na Váš dotaz lze tedy odpovědět následovně. Pokud jste předem nahlásila, že v určitý den Vám lékař naplánoval operaci a budete tak v práci chybět, jedná se o překážku v práci. Vaší povinností (dle § 206 zákoníku práce) pak je tuto překážku v práci zaměstnavateli prokázat. K tomu postačí potvrzení Vašeho lékaře o naplánované operaci, které předložíte svému zaměstnavateli. Ten po Vás dále nesmí vyžadovat pravidelné informace o Vašem zdravotním stavu. Pokud po operaci nastoupíte na dočasnou pracovní neschopnost, za kterou Vám zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy od 4. dne jejího trvání, tak Vám ošetřující lékař vystaví potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, v jejímž průběhu může zaměstnavatel kontrolovat, zda dodržujete režim dočasně práce neschopného, ovšem opět bude platit, že po Vás zaměstnavatel nebude smět vyžadovat informace o zdravotním stavu.

Přejeme Vám brzké zotavení po operaci. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

6.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS