Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Může posudková komise zvýšit stupeň invalidity v rámci přezkumného řízení automaticky?

Dobrý den,

mám invalidní důchod 1. stupně a aktuálně probíhá přezkoumání mého zdravotního stavu posudkovou komisí z popudu OSSZ. Můj zdravotní stav se ale od poslední kontroly výrazně zhoršil, všechny zprávy o aktuálním stavu jsme s doktorkou na lékařskou posudkovou komisi (dále jen „LPK“) odeslaly. Zaměstnankyně LPK se mě včera telefonicky dotazovala, zda si budu podávat žádost o zvýšení stupně invalidity. Dovozuji tedy správně, že přestože jsem v rámci pravidelného přezkoumávání doložila zhoršení zdravotního stavu, LPK automaticky nerozhodne o zvýšení stupně invalidity a ponechá mi současný 1. stupeň, dokud si o zvýšení sama nepožádám? Pokud je tomu tak, ráda bych si požádala ještě, dokud probíhá aktuální přezkoumávací řízení. Kvůli zhoršení zdravotního stavu ale bohužel nejsem schopná chodit, žiju v Praze, trvalé bydliště v Ostravě, takže nezvládnu podat si žádost osobně na druhém konci republiky. Lze si žádost podat v Praze? A musím se tam dostavit osobně? Nejde někoho zplnomocnit či poslat žádost datovou schránkou? Existuje na to nějaký formulář nebo by stačilo naformulovat žádost písemně?

Prosím moc o radu, budu Vám velice vděčná.

Děkuji

pustejka

Odpověď:

Dobrý den,

změnu stupně invalidity konstatuje lékař lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ, a to v rámci lékařské prohlídky provedené buď z podnětu orgánu sociálního zabezpečení (tak jako ve Vašem případě) nebo z podnětu samotného důchodce. Pokud nyní probíhá přezkoumání Vašeho zdravotního stavu posudkovou komisí a Vy jste posudkové komisi dodala zprávy o změně Vašeho zdravotního stavu, není dle našeho názoru potřeba podávat zvlášť žádost o zvýšení stupně invalidity. Při změně stupně invalidity není třeba žádat o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu nově stanoveného stupně. Snížení nebo zvýšení důchodu provede ČSSZ automaticky z moci úřední, a to za využití přepočtu. Zda máte nárok na invalidní důchod vyššího stupně, se dozvíte v rozhodnutí o invalidním důchodu. Pokud byste nesouhlasila se závěry uvedenými v rozhodnutí, můžete do 30 dnů ode dne jeho oznámení (doručení) podat námitky. Námitky se podávají u ČSSZ, lze je podat též na OSSZ. OSSZ jsou příslušné podle místa trvalého pobytu, pro Vás je tedy příslušná OSSZ Ostrava (kontakty zde). S OSSZ lze komunikovat písemnou formou, není potřeba žádosti nebo námitky podávat osobně.

Další informace o řízení o invalidním důchodu lze získat na internetových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), na call centru ČSSZ (tel. 257 062 860) a v klientském centru ČSSZ (tel. 257 062 869), viz odkaz zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

7.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS