Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

mohu žádat zpětně pracovní úraz

Potřebuji se zeptat, letos v únoru jsem upadla v práci ...byl udělán i zápis. Já v domnění, že budu doma jen měsíc, jsem řekla u lékaře, že nechci mít zapsaný pracovní úraz...ale marodím již 10 měsíců. Jsem po operaci ramene. Jde nějakým způsobem toto předělat nebo zažádat zpětně? Bohužel jsem nepředpokládala, že budu mít takové zdravotní problémy.

Děkuji za radu.

milka

Odpověď:

Dobrý den,

při pracovní neschopnosti vzniklé následkem pracovního úrazu, náleží nemocenská stejně jako u ostatních pracovních neschopností z důvodu nemoci či úrazu, tj. od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti. Rovněž výše dávky je stejná jako u ostatních pracovních neschopností. Zda je zranění klasifikováno jako pracovní úraz nebo ne, nemá na výši nemocenské vliv.

Pokud by však byl úraz klasifikován jako pracovní úraz. Máte zde právo na odškodnění pracovního úrazu podle pracovněprávních předpisů (např. poskytování náhrady za ztrátu na výdělku).

Problematické je, že úraz nebyl lékařkou klasifikován jako pracovní úraz. Výše nemocenské, kterou dostáváte, totiž neodpovídá výši Vaší mzdy, kdy je snížena podle § 29 zákona o nemocenském pojištění. Přičemž podle § 269 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nahradit škodu a nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku pracovního úrazu.

Tuto škodu tvoří rozdíl mezi výší nemocenské, kterou dostáváte a ušlým průměrným výdělkem, po dobu, kdy jste práci kvůli pracovnímu úrazu nevykonávala. Dále také náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, jakož i náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, např. náklady na léky nebo na rehabilitaci, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění stanovuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. určuje posudkový lékař.

Fakt, že jste si nenechala od lékařky napsat neschopenku, na základě pracovního úrazu sám osobě nebrání, abyste nárokovala škodu a nemajetkovou újmu vůči zaměstnavateli. Ten, jak jsme uvedli, má povinnost ji uhradit podle § 269 zákoníku práce.

Doporučujeme Vám se s ním pokusit domluvit. Může totiž případně namítat, že ačkoli byl úraz zapsán do knihy pracovních úrazů, podle lékaře nebyla neschopnost způsobená pracovním úrazem, a pak byste musela prokazovat příčinnou souvislost mezi pracovním úrazem, pracovní neschopností a případně jinou vám vzniklou škodou.

Shrnutí: případná změna v důvodu pracovní neschopnosti pro Vás není příliš přínosná. Protože na náhradu škody má hlavní vliv přístup zaměstnavatele. Pro dosažení náhrady škody a nemajetkové újmy je pro Vás nejsnadnější cestou dohoda mezi Vámi a zaměstnavatelem. Případnou změnu ve zdravotní dokumentaci byste měla zvážit až v případě, že se Vám se zaměstnavatelem nepodaří dohodnout. V takovém případě budete muset sáhnout po soudním řešení sporu.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

1.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS