Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Limity krevního tlaku pro pracovní způsobilost

Závodní lékař mi při opakované prohlídce naměřil vyšší TK (160/95), pozdržel vystavení posudku a odeslal k mému registrujícímu lékaři. Během rozhovoru jsem nabyl dojmu, že mne chce přetáhnout do své registrace ("pokud budete u mne registrován, za 14 dní budete mít tlak v pořádku ...., nikdo jiný než já a můj kolega Dr. XY vám pracovní posudek nemůže vystavit ..., s tímto tlakem vás nikdo nezaměstná..."). Předpokládám, že můj registrující lékař situaci zvládne a podaří se mu TK snížit, přesto by mne zajímalo, zda-li může posudkový lékař postupovat při hodnocení TK zcela podle své libovůle, nebo musí brát ohled na nějaké stanovené limity (podle mé rešerše na internetu např. pro hodnocení způsobilosti pro vydání ŘP jsou stanoveny limity hypertenze na 180/110(SměrniceKomise EU 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. měrnice Komise EU 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech). Pro způsobilost pilota se požaduje TK do 165/95. Moje práce programátora a správce sítě určitě je podstatně méně náročná po zdravotní stránce než práce pilota nebo řidiče z povolání. Je mi jasné, že pan doktor nadsazuje a je to jeho nepříliš etická taktika, rád bych měl ale nějaký argument, který by ho od tohoto jednání včas odradil.

Mirek

Odpověď:

Dobrý den, 

Váš případ bohužel nemůžeme posoudit z lékařského hlediska, nicméně lékař nemůže při poskytování zdravotnické péče postupovat dle své libovůle, ale musí dodržovat právní předpisy. Např. zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je upravena ve vyhlášce č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nemoci, které podmiňují, nebo vylučují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jsou uvedeny v příloze č. 3. Vysoký tlak, nebo-li hypertenze může být problémem v případě, že je těžko korigovatelná nebo s pokročilými orgánovými změnami vyvolávajícími závažné poruchy jejich funkcí, nebo je maligní. Zda se jedná o jeden z těchto případů, už posoudí lékař. 

Dle § 56 písm. a) bod 1. zákona o specifických zdravotních službách máte povinnost se podrobit pracovně-lékařským službám u toho lékaře, se kterým má Váš zaměstnavatel smlouvu. Pokud se však Váš závodní lékař bude chovat dále neeticky, doporučujeme Vám o takovém chování informovat Vašeho zaměstnavatele a pokusit se s ním dohodnout, zda by nebylo možné pracovně-lékařské prohlídky podstupovat u jiného lékaře. 

Pokud by Vám Váš zaměstnavatel nevyšel vstříc, máte možnost se proti nevhodnému chování lékaře bránit stížností.  Ta je upravena v § 93 a násl. zákona o zdravotních službách. Stížnost se podává přímo u poskytovatele zdravotnických služeb (lékař nebo např. ředitel nemocnice). Měla by obsahovat dostatek informací k jejímu posouzení a nesmí být podána anonymně. Poskytovatel je pak povinen ji vyřídit do 30 dnů, ale tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že byste nebyl spokojen s vyřízením stížnosti, máte možnost ji podat znovu, a to ke správnímu orgánu. Správní orgán má povinnost stížnost vyřídit

- do 30 dnů ode dne jejího obdržení (může být prodlouženo o 30 dnů)

- do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka (může být prodlouženo o 60 dnů)

- do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi (může být prodlouženo o 60 dnů).

Více informací se o podávání stížností dozvíte zde. 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

28.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS