Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví

velikost textu AA původní

Nadstandardy ve zdravotnictví

Od 1. ledna 2012 došlo k poměrně významné změně v souvislosti s poskytováním hrazených zdravotních služeb. Nová právní úprava užívá tento pojem namísto dřívějšího pojmu zdravotní péče, který má nyní užší význam. Pokud lze určitou konkrétní zdravotní službu poskytnout více než jedním způsobem (např. druh očkovací vakcíny, nitrooční čočky, sádrové dlahy, případně způsob provedení operačního zákroku apod.).

Podmínkou je, aby všechny tyto způsoby měly stejný léčebný účinek. Rozlišuje se tak „základní varianta“ (tzv. standard) a „ekonomicky náročnější varianta“ (tzv. nadstandard) této zdravotní služby. Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že základní varianta je levnější a je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, zatímco ekonomicky náročnější varianta je dražší a ze zdravotního pojištění je hrazena pouze částečně. Přesněji je hrazena ve výši odpovídající úhradě za variantu základní a zbývající částku tedy uhradí pojištěnec, který si daný nadstandard zvolí.

Další informace lze najít např. na internetových stránkách o zdravotnické reformě.

Často kladené otázky

Jak pacient rozpozná, co v ordinaci neplatit a co už je nadstandard? zobrazit odpověď
Měli se lidé možnost s něčím podobným jako nadstandardem setkat již dříve? zobrazit odpověď
Existují některé zdravotní služby pouze jako nadstandardy? zobrazit odpověď
Mají lékaři právo vybírat od pacientů peníze za „nadstandard“, který si sami stanovili (třeba za objednání na konkrétní hodinu)? . zobrazit odpověď
Kde lze najít aktuální seznam nadstandardů a jejich ceny? zobrazit odpověď
Kdo vlastně určuje, které zdravotní služby budou patřit mezi nadstandardy? zobrazit odpověď
Co když dražší varianta zdravotní služby nesplní očekávání? zobrazit odpověď
Musí se platit regulační poplatek, když si připlácím za nadstandard? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012.

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 29.3.2012

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS